Mgr. Monika Dvořáková PhD.

  • Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava

Abstract name Year Section
Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie 2015 Open section for students