RNDr. Alena Gajdošová CSc.

  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, Nitra, Slovensko
  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Mikropropagácia vybraných druhov drobného ovocia 2015 Biotechnology and Food Technology
Izolácia genomickej DNA z troch druhov drobného ovocia 2017 Biotechnology and Food Technology