Doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová PhD., MPH, Msc.

  • Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov, Bratislava

Abstract name Year Section
Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta 2015 Open section for students