Marta Blaščáková


Abstract name Year Section
NIEKTORÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PODIEĽAJÚCE SA NA VZNIKU OSTEOPORÓZY 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics