MUDr. Daniela Krajčová

  • Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Poznáme rizikové faktory chronickej obštrukčnej choroby pľúc? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)