Mgr. Roman Rams

  • Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok

Abstract name Year Section
Poznáme rizikové faktory chronickej obštrukčnej choroby pľúc? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)