Bc. Lenka Slušná

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Chemická charakterizácia odtlačkov prstov a povýstrelových splodín metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 2015 Applied research