PharmDr. Štefan Husár

  • Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, SR
  • Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, SR
  • Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie

Abstract name Year Section
Príprava MUPS tabliet s riadeným uvoľňovaním liečiva zo skupiny polosyntetických opiátových analgetík 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vývoj inovatívnych liekových foriem zabraňujúcich zneužívaniu opioidných analgetík 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology