RNDr. Ivana Fridrichová CSc.

  • Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava,
  • Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Využitie metódy pyrosekvenovania na hodnotenie metylácie v génoch súvisiacich s metastázovaním karcinómu prsníka 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expression profiles of tumour-suppressor miRNAs in endometrial cancer patients 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics