Mgr. Eva Noskovičová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Stanovenie účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie derivátom benzotiazolu 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Optická charakterizácia polymérov založených na benzo [1,2-b;4,5-b´]ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkov. 2016 Open section