Slavomíra Mattošová

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava

Abstract name Year Section
Diagnostika Gaucherovej choroby v SR 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diagnostika Pompeho choroby v Slovenskej republike 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Skríning Pompeho choroby- meranie aktivity α-glukozidázy v suchých kvapkách krvi 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics