Abstract name Year Section
TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 % 2015 Donate
Stanovenie chlorofylu a vo vodnej nádrži Jelenec v roku 2015 2016 Open section for students
HIV/AIDS - Epidemiologická situácia na Slovensku 2016 Open section for students
Retencia jódu v pôde ako faktor jeho biodostupnosti pre rastliny 2016 Ecology and Environmental Sciences