MUDr. Táňa Ravingerová DrSc.

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Diverse effects of chest irradiation on rat heart function and ischemic tolerance 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics