Mgr. Pavol Námer

  • Ústav polymérov, SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics