Mgr, Kamila Bartoníková

  • Katedra galenickej farmácie FaF UK, Bratislava,

Abstract name Year Section
Porovnanie enhancerovej aktivity Transcutolu a mikroemulzie typu o/v v dermálnom polotuhom lieku s obsahom ťažko rozpustného liečiva 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology