Prof. RNDr. Ján Turňa CSc.

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitný vedecký park, Ilkovičova 8, 842 16 Bratislava, Slovenská republika
 • Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitný vedecký park, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 842 16 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 4215 Bratislava 4, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava 4, Slovenská republika
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Bratislava
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Príprava integrantov Pichie pastoris schopných exprimovať ľudský rastový hormón 2014 Biotechnology and Food Technology
Hereditárna katarakta u psa domáceho 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Optimalizácia expresie a purifikácie PG domény tumor-asociovanej karbonickej anhydrázy IX 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Produkcia katalázy-peroxidázy AfKatG z archeóna Archaeoglobus fulgidus v Escherichia coli 2016 Open section for students
Najčastejšie sa vyskytujúce dedičné okulárne defekty u plemena austrálsky ovčiak 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Produkcia C-domény peroxidázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli 2016 Open section for students
Príprava vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy s N-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli 2016 Open section for students
Optimalizácia produkcie kataláz-peroxidáz využitím chaperónovej koexpresie 2017 Biotechnology and Food Technology
Efektívna stratégia expresie transmembránového proteínu TerC a jeho počiatočná purifikácia 2017 Open section for students
Heterologická expresia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v Escherichia coli 2017 Open section for students
Expresia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli a jej optimalizácie 2018 Open section for students
Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov 2018 Biotechnology and Food Technology
Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli 2019 Biotechnology and Food Technology
Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber 2019 Biotechnology and Food Technology