Prof. Mária Mareková CSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a LABMED, a.s., Košice, Slovensko
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, UPJŠ, Faculty of Medicine, Košice, SR

Abstract name Year Section
Diagnostika rakoviny vaječníkov analýzou natívnej fluorescencie moču 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
The effect of administrated resveratrol on mitochondria isolated from chemically induced breast cancer tissue 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics