RNDr. Milan Zvarík PhD.

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovenská republika
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava,
  • Univerzita Komenského, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina F1, 842 48, Bratislava
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Zmeny vo fluidite membrán erytrocytov pacientov s chronickým ochorením obličiek vplyvom 6-mesačnej suplementácie vitamínom D3 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Účinok 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Hladiny vybraných pterínov v moči pacientok s nádorovým ochorením vaječníkov 2016 Open section for students
Analýza erytrocytov u pacientov s nádorovým ochorením: tvary a antioxidačné enzýmy 2017 Open section for students
Zmeny v spektrálnych charakteristikách moču pacientov s rakovinou močového mechúra 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics