Mgr. Marcela Morvová

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Zmeny vo fluidite membrán erytrocytov pacientov s chronickým ochorením obličiek vplyvom 6-mesačnej suplementácie vitamínom D3 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Účinok 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics