Mgr. Lukáš Belušák

  • Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Slovensko
  • Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vzťah zmien globálnej klímy a medzinárodnej migrácie 2014 Open section
Klimatické zmeny ako determinant migrácie obyvateľstva 2015 Open section