Ing. Martin Smorada PhD.

  • Technická univerzita Košice, FBERG, ÚMVaOŽP, Košice, SR

Abstract name Year Section
Biologická úprava priemyselných vôd pomocou UV žiarenia 2014 Ecology and Environmental Sciences