Čestmír Altaner

  • Centrum bunkovej terapie a regeneratívnej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
  • Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Charakterizácia mezenchymálnych kmeňových buniek izolovaných zo zubnej drene 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics