Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák CSc.

  • Ortopedická ambulancia, Bratislava
  • Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
  • Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
  • Ortopedická ambulancia, Bratislava,
  • 3Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
  • Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
  • Clinica orthopedica, Bratislava
  • SZU, Bratislava

Abstract name Year Section
Úskalia diagnostiky periprotetickej metastázy bedrového kĺbu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Indikácia neodkladnej operácie bedrového kĺbu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Analýza facetovej blokády pod sonografickou kontrolou 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Masívny hematóm m. quadriceps po TEP – 3D echografická diagnostika. Kazuistika 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Sonograficky navigovaná artroskopia koxy 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Implementácia sonografie do ortopedickej praxe 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)