MUDr. Veronika Vojtaššáková

  • Ambulancia všeobecného lekára, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
  • Ambulancia všeobecného lekára, Bratislava
  • Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
  • Ambulnacia všeobecného lekára pre dospelých, Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
  • Ambulnacia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava

Abstract name Year Section
Úskalia diagnostiky periprotetickej metastázy bedrového kĺbu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Indikácia neodkladnej operácie bedrového kĺbu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Analýza facetovej blokády pod sonografickou kontrolou 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Masívny hematóm m. quadriceps po TEP – 3D echografická diagnostika. Kazuistika 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Sonograficky navigovaná artroskopia koxy 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Artikulárny exsudát v periartroskopickom období 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Implementácia sonografie do ortopedickej praxe 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)