Michal Slabej

  • Lekárska fakulta UK, Bratislava
  • Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK v Bratislave

Abstract name Year Section
Angiopedia - Interaktívny 3D atlas cievneho systému (www.skeletopedia.sk) 2014 Open section for students
Využitie trojdimenzionálnej (3D) tlače v manažmente diagnostiky a liečby zriedkavých vývojových anomálií srdca 2015 Applied research