Mgr. Radovan Murín PhD.

  • Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
  • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Kombinovaný účinok biologicky aktívnych fosfolipidov a temozolomidu na prežívanie bunkovej línie T98G 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics