Mgr. Henrieta Škovierová PhD.

  • Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Martin, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu,Slovenská republika
  • Divízia Molekulová Medicína, BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
  • Divízia Molekulová Medicína, BioMed Martin
  • Divízia molekulová medicína, Biomed, Martin
  • BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu

Abstract name Year Section
Kombinovaný účinok biologicky aktívnych fosfolipidov a temozolomidu na prežívanie bunkovej línie T98G 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Izolácia, spracovanie a charakterizácia zubných kmeňových buniek 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kultivácia zubných kmeňových buniek v 2D a 3D podmienkach 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diferenciácia zubných kmeňových buniek a ich charakterizácia 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Mesenchymal stem cells and fibroblasts: two sides of the same coin? 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics