RNDr. Eva Blahovcová

  • Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko

Abstract name Year Section
Kombinovaný účinok biologicky aktívnych fosfolipidov a temozolomidu na prežívanie bunkovej línie T98G 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics