Ing. Andrea Marko

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava 1, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv fermentácie baktériami mliečneho kysnutia na zmenu nutričných parametrov vybranej pseudocereálie 2014 Biotechnology and Food Technology