prof. PharmDr. Pavel Mučaji PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vliv vybraných přírodních polymerů na fyzikální a bioadhezivní vlastnosti vaginálních tablet 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology