Mgr. Kamila Bartoníková

  • Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra galenickej farmácie, FaFUK, Bratislava,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra galenickej farmácie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vliv vybraných přírodních polymerů na fyzikální a bioadhezivní vlastnosti vaginálních tablet 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Hodnotenie formulácie gélového vehikula s obsahom mikroemulzie na topickú aplikáciu ťažko rozpustného liečiva 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Mikroemulzie, ako unikátny systém podávania liečiv 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Využití přírodních polymerů pro řízení uvolňování léčiv z perorálních tablet 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv množstva mikroemulzie ako enhancera in vitro uvoľňovania minoxidilu z dermálnych základov 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology