Mgr. Jarmila Puškelová

  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Fotokatalytická produkcia vodíka pomocou TiO2 ako fotokatalyzátora 2014 Open section