Mgr. Peter Bališ PhD.

  • Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences., Bratislava, Slovak Republic
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
  • 2Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava,
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied. Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Pohlavné rozdiely v endotelovej funkcii v modeloch primárnej (pre)hypertenzie u juvenilných potkanov – BHR a SHR 2014 Open section for students
Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie 2015 Open section for students
Vplyv telesnej stavby na krvný tlak u študentov vysokých škôl 2015 Open section for students
Účinok epikatechínu na tlak krvi a motorickú aktivitu mladých samcov spontánne hypertenzných potkanov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Účinok podávania (-)-epikatechínu u mladých potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics