RNDr. Marek Cigáň PhD.

  • Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SK
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, SK
  • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika
  • Chemický ústav Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Light initiated E-Z isomerization: the way to enlarge the detection range in anion sensing 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Photochemistry of isatin diphenylhydrazones 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Praktické uplatnenie izatínfenylsemikarbazónu pri kvantifikácii fluoridových aniónov v pitnej vode 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv štruktúry na vznik aniónov izatínu v aprotických rozpúšťadlách 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Isatin hydrazones based on phenanthroline like skeleton – synthesis 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology