MUDr. Veronika Kramarová

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika porúch β-oxidácie karboxylových kyselín v SR 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics