doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská Republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, oddelenie molekulovej a biochemické genetiky, Bratislava,

Abstract name Year Section
Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika porúch β-oxidácie karboxylových kyselín v SR 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Androgen receptor and its mutations 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Rutledge lethal multiple congenital anomaly syndrome: a rare form of Smith-Lemli-Opitz syndrome 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Vrodená fibrinogenémia a dysfibrinogenémia 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod 2021 Molecular biology and genetics
Úvod do farmakogenetiky 2021 Molecular biology and genetics
Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta 2021 Molecular biology and genetics