prof. Ing. Mária Mareková CSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a Labmed , a.s.
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine, Tr. SNP 1, Košice
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice

Abstract name Year Section
Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Štúdium krvi pacientov s aneuryzmou hrudníkovej aorty pomocou metódy fluorescenčnej spektroskopie 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Význam vybraných minerálov a vitamínov u pacientov s diagnózou agresívnej parodontitídy 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Relation between lipoprotein fractions and homocysteine in patients with dyslipidemia 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Distribution of cholesterol in lipoprotein fractions in obese patients 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)