MUDr. Anna Birková PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a Labmed, a.s.
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a LABMED, a.s., Košice, Slovensko
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine, Tr. SNP 1, Košice
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, UPJŠ, Faculty of Medicine, Košice, SR
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice

Abstract name Year Section
Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Diagnostika rakoviny vaječníkov analýzou natívnej fluorescencie moču 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Relation between lipoprotein fractions and homocysteine in patients with dyslipidemia 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
The effect of administrated resveratrol on mitochondria isolated from chemically induced breast cancer tissue 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Distribution of cholesterol in lipoprotein fractions in obese patients 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)