MVDr. Kamila Bilská

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chirurgie, ortopédie a röntgenológie

Abstract name Year Section
Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Hodnotenie imunohistochemického skóre vzoriek subchondrálnej kosti a koncentrácie štyroch biomarkerov v synoviálnej tekutine lakťového kĺbu psov postihnutých chorobou mediálneho kompartmentu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics