MVDr. Klára Krempaská

  • UPJŠ- Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Repík lekársky a jeho in vitro antioxidačný účinok sledovaný metódou spektrofotometrie 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances