RNDr. Narcisa Tribulova DrSc.

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR
  • Institute for Heart Research, SAS, Bratislava
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Connexin-43 up-regulation via down-regulation of microRNA-1 and increased PKC signaling in rat heart after single-dose irradiation 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv aspirínu a atorvastatínu na expresiu konexínu-43 v srdci potkana po rádioterapii 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7) 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics