doc.RNDr. Gabriel Králik PhD.

  • Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA, Bratislava

Abstract name Year Section
Rozvoj sekundárneho glaukómu po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu choroidey 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics