doc.RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky UK, Bratislava

Abstract name Year Section
Rozvoj sekundárneho glaukómu po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu choroidey 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics