doc.MUDr. Alena Furdová PhD., MPH

  • Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava

Abstract name Year Section
Rozvoj sekundárneho glaukómu po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu choroidey 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics