Ing. Matej Maťaťa

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia; Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovensko
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU BA, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia; Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium sekrécie proteáz Trichoderma atroviride 2014 Open section
Reguluje svetlo tvorbu proteolytických enzýmov u Trichoderma spp.? 2015 Open section