RNDr. Tomáš Kuchta DrSc.

  • Oddelenie mikrobiológie a molekulárnej biológie,Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, Slovenská republika
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ,Výskumný ústav potravinársky, Lužianky, Slovenská republika
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, pracovisko Výskumný ústav potravinársky, Bratislava,
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P. O. Box 25, 82475 Bratislava 26, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Identifikácia baktérií rodu Lactobacillus a Lactococcus v sudovanom ovčom syre multiplexnou PCR 2014 Biotechnology and Food Technology
Využitie NGS na nekultivačnú charakterizáciu mikroflóry fermentovaných potravín 2018 Biotechnology and Food Technology
Mikroorganizmy identifikované modernými molekulárno-biologickými metódami v priebehu výroby ľadového vína 2018 Biotechnology and Food Technology
Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov 2018 Biotechnology and Food Technology