Bc. Veronika Lišková

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Expresní systém Candida utilis 2014 Biotechnology and Food Technology