RNDr. Norbert Vrbjar CSc.

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Odolnosť Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkana v chronickej fáze ochorenia diabetes mellitus typu 1 u oboch pohlaví 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium pohlavných zmien vlastností Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku potkana 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics