RNDr. Lucia Mézešová

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko

Abstract name Year Section
Odolnosť Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkana v chronickej fáze ochorenia diabetes mellitus typu 1 u oboch pohlaví 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics