Mgr. Barbora Kaločayová

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Odolnosť Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkana v chronickej fáze ochorenia diabetes mellitus typu 1 u oboch pohlaví 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics